Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas i polub na Facebook

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

​Zakończenie projektu MAESTRO!

​Zakończenie projektu MAESTRO!

Przychodzi czas na podsumowanie. Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji wielkiego międzynarodowego i interdyscyplinarnego projektu w Pafos finansowanego z grantu NCN Maestro 6, który rozpoczął się w roku 2015.

Ostatnia Kampania Maestro

Dziesiąta Kampania Badawcza Paphos Agora Project – rok 2020

W roku 2020 mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej po uzyskaniu niezbędnej zgody władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Departamentu Starożytności Cypru udało się zrealizować kampanię studyjną. Była to dziesiąta kampania Paphos Agora Project, projektu, który rozpoczął swoją działalność w roku 2011.


W okresie od 16 sierpnia do 30 września zespół Paphos Agora Project przeprowadził w Pafos ostatnią kampanię badawczą finansowaną z projektu Maestro 6 Narodowego Centrum Nauki. Miała ona charakter studyjny a jej celem była weryfikacja części wyników badań wykopaliskowych z poprzednich lat oraz dokończenie opracowania materiałów pod kątem przygotowania raportu końcowego z realizacji grantu. W tej kampanii brała udział niewielka grupa badaczy: Ł. Miszk, M. Kajzer, K. Nocoń, A. Milczuk pod kierunkiem prof. E. Papuci-Władyki. Grant zakończył się 22 października 2020 r.

Projekt MAESTRO o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym rozpoczął się w r. 2015 i koncentrował się na badaniu aktywności ekonomicznej i handlowej miasta. Prowadzono w dalszym ciągu badania Agory, ale prace rozszerzono na teren Parku Archeologicznego poza nią w poszukiwaniu infrastruktury gospodarczej przy zastosowaniu metod nieinwazyjnych. Badania przyniosły znakomite rezultaty, częściowo już ogłoszone drukiem w licznych artykułach, materiałach pokonferencyjnych oraz w pierwszym tomie nowej serii pt. „Paphos Agora Project (PAP) vol. 1. Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015): First Results”, ed. E. Papuci-Władyka. Kraków: Historia Iagellonica.

Tekst: Ewdoksia Papuci-Władyka

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Wysokie odznaczenia dla naszych archeologów

Wysokie odznaczenia dla naszych archeologów

Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ: Badania w sezonie 2021

Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ: Badania w sezonie 2021

18th Meeting on Postgraduate Cypriot Archaeology w Bazylei

18th Meeting on Postgraduate Cypriot Archaeology w Bazylei

Annual meeting of American Society of Overseas Research (ASOR) 2021 w Chicago

Annual meeting of American Society of Overseas Research (ASOR) 2021 w Chicago