Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas i polub na Facebook

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

55 lat polskich wykopalisk w Pafos

55 lat polskich wykopalisk w Pafos

15 października 2020 w Pafos świętowaliśmy 55-lecia polskich prac archeologicznych na Cyprze. Oprócz Naszego krakowsko-warszawskiego zespołu, wzięli w nich udział przedstawiciele władz cypryjskich, a także ambasady RP w Nikozji.

Z okazji 55-lecia działalności polskich archeologów na Cyprze, odbyło się uroczyste spotkanie na terenie Parku Archeologicznego w Nea Pafos. Wzięli w nim udział minister transposrtu, komunikacji i prac publicznych Pan Yannis Karousos, dyrektor Departamentu Starożytności Cypru Dr. Marina Solomidou-Ieronymidou oraz Irena Lichnerowicz-Augustyn, ambasador RP w Nikozji. Delegację po stanowiskach badanych przez polskich archeologów oprowadziła prof. Ewdoksia Papuci-Władyka.

Do niedawna w Nea Pafos pracowały dwa zespoły archeologiczne z Polski. Od połowy lat 60. XX w. obecna tam była ekspedycja warszawska. Prof. Papuci-Władyka była członkinią tego zespołu przez wiele lat. W 2011 roku zainicjowała osobny program badawczy The Paphos Agora Project realizowany przez archeologów z UJ. Decyzja o połączeniu krakowskich i warszawskich badań zapadła jesienią ubiegłego roku. Pierwszy wniosek o grant w programie Opus 18 Narodowego Centrum Nauki uzyskał finansowanie. Badania ruszyły na początku października br. pomimo utrudnień spowodowanych sytuacją epidemiologiczną. Prace realizuje konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Jagielloński (lider), Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska (od kilku lat współpracowała z UJ).

- Nasz nowy projekt MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru ma na celu zweryfikowanie pochodzącego z 1990 roku planu miasta Nea Pafos w oparciu o nowe odkrycia uzyskane w trakcie wykopalisk oraz technologie precyzyjnego obrazowania, którymi dysponuje dzisiejsza archeologia. Projekt skupia się nadal na przebadaniu Agory i terenów przylegających oraz tak zwanej Malutenie - obszarze warszawskich wykopalisk. Planujemy odtworzyć krajobraz miejski miasta i ustalić, jaka była w nim pozycja i znaczenie budowli rezydencjonalnych na Malutenie oraz zabudowy przestrzeni publicznej Agory. Obok badań archeologicznych i geofizycznych zastosujemy także modelowanie proceduralne - wyjaśnia prof. Ewdoksia Papuci-Władyka.

W poprzednich latach zarówno krakowscy, jak i warszawscy uczeni odkryli wiele miejsc, w których układ różnił się od proponowanego wcześniej, a także natrafili na nowe ulice. Dlatego szczególny nacisk zostanie położony na weryfikację siatki ulic i przylegającej zwartej zabudowy.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Wysokie odznaczenia dla naszych archeologów

Wysokie odznaczenia dla naszych archeologów

Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ: Badania w sezonie 2021

Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ: Badania w sezonie 2021

18th Meeting on Postgraduate Cypriot Archaeology w Bazylei

18th Meeting on Postgraduate Cypriot Archaeology w Bazylei

Annual meeting of American Society of Overseas Research (ASOR) 2021 w Chicago

Annual meeting of American Society of Overseas Research (ASOR) 2021 w Chicago