Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Paphos Agora Project to projekt naukowy kierowany przez prof. Ewdoksię Papuci-Władykę w ramach Zakładu Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania prowadzone są we współpracy z Departamentem Starożytności Cypru.
Projekt nastawiony jest na innowacyjność, wprowadzanie i udoskonalanie nowoczesnych technik i metod badawczych w archeologii. Ma międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter.

Współpracujemy z Uniwersytetem w Hamburgu, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Projekt oprócz prowadzenia badań jest nastawiony także na przekazywanie wiedzy. Pozwala uczestnikom na  kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin nauki. W trakcie 10 lat działalności wzięło w nim udział ponad 400 osób. W większości byli to studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych polskich uczelni biorący udział w ćwiczeniach terenowych, a także wolontariusze z Polski oraz Cypru, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Czech, Słowacji i USA.

Jednocześnie wyniki badań prezentowane są także w sposób popularyzatorski, poprzez organizację wystaw fotograficznych w Polsce i na Cyprze, tworzenie publikacji popularnonaukowych oraz organizowanie performansów artystycznych, wywiady i informacje  w massmediach.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron