Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia Paphos Agora Project

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas i polub na Facebook

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przed Paphos Agora Project

Polskie w badania archeologiczne w Pafos trwają nieprzerwanie od 1965r. Prace w rezydencjonalnej dzielnicy miasta (Malutena) prowadzone są pod egidą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Swój wkład w nie mieli także archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Strona Misji Archeologicznej w Kato Pafos na Portalu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW 

Strona Misji Archeologicznej w Kato Pafos na Portalu Departamentu Starożytności Cypru

1965

Pierwsze polskie badania archeologiczne w Pafos rozpoczyna Prof. K. Michałowski.

1968

 

Pierwszym krakowskim archeologiem, który wziął udział w wykopaliskach był Prof. J. Ostrowski.

1984

Prof. E. Papuci-Władyka po raz pierwszy przyjeżdża na Cypr i staje się stałym członkiem polskiej misji kierowanej wówczas przez Prof. W. A. Daszewskiego. W trakcie badań na Malutenie odpowiedzialna była za nadzorowanie prac wykopaliskowych w tzw. Domu Hellenistycznym i Domu Wczesnorzymskim, a przede wszystkim za opracowanie ceramiki hellenistycznej. 

1993

Od 1993 r. w badaniach wykopaliskowych w willowej dzielnicy Malutena biorą udział studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Paphos Agora Project

Po zakończeniu badań wykopaliskowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Koszarach (2008r.) i Akrze (2010r.) nad Morzem Czarnym Prof. E. Papuci-Władyka podejmuje decyzję o rozpoczęciu nowych badań na słabo wówczas poznanej Agorze starożytnego miasta Nea Pafos.  

 

Pozwolenie na prowadzenie wykopalisk

Prof. E. Papuci-Władyka uzyskuje od Departamentu Starożytności Republiki Cypru w Nikozji koncesję na badania - początek Paphos Agora Project (PAP).

Pierwsze badania geofizyczne

Pierwsze badania geofizyczne metodą elektrooporową na Agorze.

Pierwsza wbita łopata!

W lipcu rozpoczyna się pierwszy sezon wykopaliskowy! Zostają otwarte Wykop I w centrum Agory i Wykop II w Portyku Wschodnim.

Pierwszy grant

Prof. E. Papuci-Władyka uzyskuje pierwszy grant badawczy Opus (nr. 2011/01/B/HS 3/01282) Narodowego Centrum Nauki na lata 2011-2014
-  Pafos (Cypr) Agora miasta hellenistycznego i rzymskiego. Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego

II sezon badań

W czasie II sezonu prac wykopaliskowych kontynuowane były badania na Wykopie I oraz Wykopie II, gdzie w obrębie Portyku Wschodnim Agory liczba odkrytych pomieszczeń przekracza 10.

Odważnik Agoranomosa

W trakcie II sezonu wykopaliskowego odnaleziony został odważnik z imieniem agoranomosa Seleukosa, wysokiego urzędnika zarządzającego Agorą.
Znalezisko to potwierdza istnienie Agory w badanym miejscu.

PAP w spocie promocyjnym NCN

Paphos Agora Project został wybrany jako jedyny projekt z zakresu nauk humanistycznych do klipu promującego działalność Narodowego Centrum Nauki (klip można obejrzeć >>tutaj).

III sezon wykopaliskowy

Na przełomie sierpnia i września rozpoczął się III sezon wykopaliskowy na Agorze w Nea Pafos. Prace kontynuowane były na Wykopie I oraz Wykopie II, a także na nowym Wykopie III wytyczonym przed Portykiem Południowym.

Zabytki ze studni przesuwają datę powstania Agory

W jednym z pomieszczeń Portyku Wschodniego zostaje odnaleziona studnia, a złożone w niej artefakty pozwalają przesunąć początek funkcjonowania Agory na II w. p.n.e.

Stanowisko wizytuje JE Ambasador RP w Nikozji P. Dobrowolski

Podczas wykopalisk na stanowisko z wizytą przyjeżdża JE Ambasador RP w Nikozji, P. Dobrowolski. Projekt otrzymuje patronat Ambasady. Reportaż ze spotkania obejrzeć można >>tutaj.

Wystawa "Pod opieką Afrodyty" na krakowskich Plantach

Od maja do czerwca na Plantach w Krakowie można było oglądać pierwszą wystawę plenerowa PAP - "Pod opieką Afrodyty. Archeolodzy krakowscy odkrywają rynek Pafos, stolicy grecko-rzymskiego Cypru”. (Jej opis poznać można >>tutaj)

IV sezon wykopaliskowy

Na przełomie sierpnia i września odbył się kolejny sezon wykopaliskowy. Prace  prowadzone były głównie na Wykopie I oraz Wykopie III.

Stoa lub świątynia oraz magazyn z okresu hellenistycznego

Wyniki na Wykopie I i Wykopie III pozwalają zaproponować interpretację budowli odnalezionych wewnątrz Agory.
Budynek B odkryty na północ od Portyku Południowego był magazynem, który powstał na początku funkcjonowania miasta, czyli ok. 300 r. p.n.e.
Budynek A zlokalizowany w centrum placu powstał w II w. p.n.e. i, wnioskując po charakterze jego fundamentów, miał charakter publiczny, była to stoa lub świątynia. 

 

AGH i UJK łączą siły z PAP

Początek współpracy z geodetami z Akademii Górniczo-Hutniczą w Krakowie i geoarcheologami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Grant Maestro Narodowego Centrum Nauki dla Prof. Ewdoksii Papuci-Władyki

Prof. E. Papuci-Władyka otrzymuje grant Narodowego Centrum Nauki  MAESTRO (nr 2014/14/A/HS 3/00283) na lata 2014 - 2020. Pozwala on na rozwinięcie projektu przy szerokim zastosowaniu badań nieinwazyjnych.

Nowe logo

Powstaje nowe logo projektu zaprojektowane przez Zerkaj Studio,
Warszawa. 

50 lat polskich wykopalisk na Cyprze

W Nikozji zostaje zorganizowana wystawa “Nea Paphos. 50 years of Polish Excavations 1965-2015” przedstawiająca wyniki badań Uniwersytetu Warszawskiego na Malutenie oraz Paphos Agora Project na Agorze.
Opis wystawy znajdziesz >> tutaj

V sezon wykopaliskowy

Od połowy sierpnia do początku października trwał V sezon wykopaliskowy. Badania prowadzone były na Wykopie I, Wykopie II i Wykopie III.

JE Ambasador RP B. Tuge-Erecińska wizytuje Agorę

Podczas wykopalisk stanowisko odwiedziła JE Ambasador RP w Nikozji, B. Tuge-Erecińska.

Uniwersytet w Hamburgu i Politechnika Warszawska łączą siły z Paphos Agora Project

Współpracę z Paphos Agora Project rozpoczynają Uniwersytet w Hamburgu i Politechnika Warszawska.

 

5 lat PAPHOS AGORA PROJECT

Prof. E. Papuci-Władyka otrzymuje statuetkę E. Wójcik-Konstantinovskiej z okazji 5-lecia swojej działalności w ramach Paphos Aogra Project.

W sercu starożytnego miasta

W ramach święta 5-lecia PAP w Krakowie odbywa się międzynarodowa konferencja i wystawa fotografii Roberta Słabońskiego “W sercu starożytnego miasta”. Z opisem tych wydarzeń zapoznać można się >>tutaj

ASP w Warszawie i Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki łączą siły z PAP

Początek współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Kampania studyjna

Wiosną odbyła się kampania studyjna, podczas której część zespołu pracowała w Pafos nad opracowaniem odnalezionego dotychczas materiału do publikacji.

Burmistrz Pafos u Prezydenta Krakowa

Oficjalne spotkanie i rozmowa Burmistrza Pafos z Prezydentem Krakowa
 

Burmistrz Pafos u JM Rektora UJ

Oficjalne spotkanie i rozmowa Burmistrza Pafos z JM Rektorem UJ

Wystawa "W sercu starożytnego miasta" podróżuje do Katowic

W sierpniu wystawa „W sercu starożytnego miasta" wędruje do Muzeum Śląskiego w Katowicach

VI sezon wykopaliskowy

Od połowy sierpnia do początku października trwał VI sezon wykopaliskowy. Prace kontynuowane były na Wykopie II i Wykopie IV. Otwarto także nowy Wykop V położony w bliskiej odległości od Wykopu I, w poszukiwaniu narożnika tzw. Budowli A, którego jednak nie odnaleziono. Budynek okazał się znacznie większy, niż przewidywano, co wykazały wyniki z niewielkiego Wykopu VI położonego kilka metrów dalej na wschód.

Dziekan na stanowisku

W trakcie wykopalisk stanowisko wizytuje Dziekan Wydziału Historycznego UJ, Prof. J. Święch.

Starożytny Gabinet Chirurga

W trakcie VI sezonu wykopaliskowego odsłonięty zostaje tzw. Gabinet Chirurga z Pafos, wewnątrz którego odnaleziony zostaje doskonale zachowany depozyt artefaktów, a wśród nich zestaw instrumentów chirurgicznych.

Sakiewka chirurga datuje koniec funkcjonowania Portyku Wschodniego Agory

Odnaleziony wewnątrz tzw. Gabinetu Chirurga skarb monet pozwala datować zniszczenie i koniec użytkowania Portyku Wschodniego Agory na lata 20-te II w. n.e.

"W poszukiwaniu zaginionych światów"

W styczniu w Muzeum Stara Fabryka w Bielsku Białej zostaje otwarta wystawa "W poszukiwaniu zaginionych światów" prezentująca wyniki wykopalisk UJ na Agorze w Pafos na Cyprze oraz w Sand Canyon w Kolorado, USA.

Pafos 2017 - Europejska Stolica Kultury

W styczniu na zaproszenie Burmistrza Pafos, Phedonas Phedonosa, delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego - Dziekan Wydziału Historycznego, prof. J. Święch, Prodziekan Wydziału Historycznego, prof. S. Sroka oraz
prof. E. Papuci-Władyka bierze udział w ceremonii otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury Pafos 2017.

Wystawa "W sercu starożytnego miasta" podróżuje do Poznania

W maju wystawa „W sercu starożytnego miasta" wędruje do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Kampania studyjna i wyjście poza Agorę

Wiosną odbyła się kolejna kampania studyjna poświęcona opracowaniu odkrytych artefaktów. W 2017 roku połączona została z pierwszymi badaniami wykopaliskowymi poza Agorą. Zgodnie z założeniami grantu Maestro polegającymi na poszukiwaniu infrastruktury ekonomicznej i jej relacji z Agorą, otwarte zostały dwa Wykopy Sondażowe I oraz II w rejonie plaży na północ od miasta, gdzie spodziewano się pozostałości drugiego portu. 

XVI Wyprawa Bari w Pafos

W sierpniu Pafos odwiedza XVI wyprawa BARI organizowana przez Koło Naukowe Geodetów „Dahlta” działające na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Przeprowadzona zostaje nowoczesna dokumentacja obiektów i zabytków.

VII kampania wykopaliskowa

VII kampania wykopaliskowa trwała od połowy sierpnia do początku października. Kontynuowano prace wewnątrz Agory na Wykopie II i IV. Badania sondażowe skupione były w północnej części miasta. Prace trwały na Wykopie Sondażowym I i II, gdzie odnalezione zostały późnorzymskie grobowce. Niedaleko w rejonie tzw. fosy otwarty zostaje Wykop Sondażowy III. Dzięki przesłankom z badań geofizycznych otwarto także Wykop Sondażowy IV, na którym odnaleziono piec do wypału wapna.

"W sercu starożytnego miasta" podróżuje do Pafos

W ramach obchodów Pafos 2017 w Parku Archeologicznym w Pafos odbywa się wernisaż wystawy fotografii Roberta Słabońskiego “W sercu starożytnego miasta” z filmem Huberta Chudzio o PAP. Otwarcie uświetnili swoją obecnością JE Ambasador RP w Nikozji - B. Tuge -Erecińska, przedstawicielka Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Robót Publicznych Cypru - A. Kofterou, Ph. Phedonos - Burmistrz Pafos, M. Solomidou-Ieronymidou - dyrektor Departamentu Starożytności Cypru oraz delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w osobach Prorektora UJ, A. Edigariana, Dziekana Wydziału Historycznego, J. Święcha i Prodziekana Wydziału Historycznego, S. Sroki.

Misterium Miasta Afrodyty

Podczas obchodów Pafos 2017 w porcie w Pafos wykonany zostaje multimedialny performance przygotowany przez J. Konstantinovski Puntos. 

Statuetka Pafos2017 dla burmistrza Pafos

W ramach obchodów Pafos2017 prof. E. Papuci-Władyka wręcza burmistrzowi Pafos Ph. Phedonos'owi statuetkę wykonaną przez E. Wójcik-Konstantinovską.

Statuetka Pafos2017 dla JM Rektora UJ

W ramach obchodów Pafos2017 prof. E. Papuci-Władyka wręcza JM rektorowi UJ prof. W. Nowakowi statuetkę wykonaną przez E. Wójcik-Konstantinovską.

Cyfrowe formy dokumentacji

Prezentacja wyników dokumentacji naczyń z zastosowaniem FocusSphere i laserowego ramienia pomiarowego Romer w budynku SOLARIS – pierwszego polskiego synchrotronu zbudowanego w Krakowie.

Kampania wiosenna

Po raz kolejny na wiosnę część zespołu Paphos Agora Project wyjechała na Cypr, aby przeprowadzić niezbędne studia nad odnalezionymi artefaktami.

 

 

VIII kampania wykopaliskowa

Od połowy sierpnia do początku października trwa VIII kampania wykopaliskowa. Na Agorze kontynuowane są prace na Wykopie II. W północnej części miasta zakończone zostają prace w tzw. fosie - Wykopie Sondażowym III. Dalej odsłaniany był piec do wypału wapna na Wykopie Sondażowym IV. Nowe wykopy zostają także otwarte w bezpośrednim sąsiedztwie Agory. Wykop Sondażowy V zlokalizowany w pobliżu południowo-wschodniego oraz Wykop Sondażowy VI nieopodal północno-wschodniego narożnika placu.

W poszukiwaniu rozmiarów Agory

Wyniki badań geofizycznych zweryfikowane poprzez wykopaliska potwierdzają, że Agora było otoczona podwójnym portykiem od wschodu i prawdopodobnie potrójnym od południa, co oznacza, że była ona dużo większa, niż pierwotnie sądzono.  

Stanowisko odwiedza JE Ambasador RP w Nikozji I. Lichnerowicz-Augustyn

W trakcie wykopalisk stanowisko wizytuje JE Ambasador RP I. Lichnerowicz-Augustyn.

"Misterium miasta Afrodyty" w Auli Collegium Novum

 W listopadzie w reprezentacyjnej Auli UJ, Collegium Novum w Krakowie miała miejsce uroczysta premiera książki Pafos – Misterium miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie. Paphos – Mystery of the City of Aphrodite. Archaeological heritage versus new technologies

Jest ona dostępna >> tutaj

Wystawa "W sercu starożytnego miasta" podróżuje do Nikozji

W listopadzie wystawa „W sercu starożytnego miasta" zostaje otwarta w Muzeum Etnologicznym w Nikozji (The Hadjigeorgakis Kornesios Mansion) pod auspicjami Minister Transportu, Komunikacji i Robót Republiki Cypryjskiej V. Anastassiadou. Wydarzenie uświetnili swoją osobą Wiceminister Spraw Zagranicznych RP, S. Szynkowski vel Sęk, JE Ambasador RP w Nikozji, I. Lichnerowicz-Augustyn oraz Dyrektor Departamentu Starożytności Republiki Cypryjskiej, M. Solomidou-Ieronymidou.

Powstaje Polski Instytut Archeologiczny w Atenach

W kwietniu Polska dołącza do elitarnego grona instytucji naukowych działających na obszarze Grecji. Powstaje Polski Instytut Archeologiczny w Atenach pod auspicjami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej wicedyrektorem zostaje kierownik naszego projektu, prof. E. Papuci-Władyka.  

Zapraszamy do odwiedzenia strony Instytutu >> tutaj

IX sezon wykopaliskowy

Od połowy sierpnia do końca września odbywa się IX sezon wykopaliskowy. Prace trwają na Wykopie Sondażowym V, gdzie odnaleziony zostaje kanał wyznaczający bieg ulicy równoległej do Portyku Wschodniego. Otwarte zostają także dwa nowe Wykopy Sondażowe VII i VIII, których celem było uchwycenie ulic flanujących Portyk Północny. Oprócz pozostałości wzmiankowanej drogi, niespodzianką na Wykopie Sondażowym VII było odnalezienie cmentarzyska z grobami w obrządku szkieletowym zorientowanymi na osi północ-południe. Niewielkie prace wykonano także na Wykopie II.

Cypryjska premiera

We wrześniu na Cyprze premierę miała książka Pafos – misterium miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie. Paphos – Mystery of the City of Aphrodite. Archaeological heritage versus new technologies. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury "Attikon" w Pafos.

Nagranie wydarzenia można obejrzeć >>tutaj

 

Prof. E. Papuci-Władyka kierownikiem misji UW w Pafos.

We wrześniu Prof. E. Papuci-Władyka zostaje kierownikiem Polskiej Misji Archeologicznej w willowej dzielnicy Maloutena z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsza naukowa monografia PAP

Wiosną ukazuje się pierwsza monografia naukowa projektu dotycząca badań w latach 2011-2015 pt. Paphos Agora Project (PAP) vol. 1. Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015) – First Results.

Ostatnia kampania Maestro

W sierpniu i wrześniu ma miejsce ostatnia kampania studyjna przeprowadzona w ramach grantu Maestro.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MA-P

W 2020r. pod kierownictwem Prof. E. Papuci-Władyki powstaje konsorcjum naukowe łączące naukowców z trzech polskich uniwersytetów: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Jego głównym celem jest kontynuacja studiów nad starożytną Nea Pafos w oparciu o badane dotychczas przez polaków stanowiska: dzielnice willową Malutenę oraz Agorę.

  

Grant Opus

Kierowane przez Prof. E. Papuci-Władykę konsorcjum naukowe UJ, CAŚ UW i PK otrzymuje grant NCN OPUS 18  nr 2019/35/B/HS3/02296 na badania pt. MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru.

Więcej o nowym projekcie dowiedz się  tutaj

Pierwszy sezon wykopaliskowy w ramach MA-P

Mimo trudnych warunków związanych z pandemią COVID-19, niewielka grupa badaczy z Krakowa i Warszawy rozpoczyna badania w ramach grantu NCN OPUS 18. W tym roku sezon odbył się w październiku. Na Agorze kontynuowano prace na Wykopie Sondażowym VI, a także otwarto nowy Wykop Sondażowy IX na linii zewnętrznej Portyku Południowego. Wykopaliska rozpoczęto również w dzielnicy willowej Maloutenie. Otwarto dwa Wykopy Sondażowe I i II w rejonie zachodniej granicy działki (insuli), na której znajduje się Willa Tezeusza. 

Kampania studyjna

Wczesną wiosną mimo trudnych warunków związanych z pandemią Covid-19, niewielka grupa badaczy z Krakowa i Warszawy rozpoczyna kampanię studyjną...