Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odkrycia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas i polub na Facebook

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sezon 2011

Prace Paphos Agora Project pod kierunkiem prof. E. Papuci-Władyki i nadzorującego prace w terenie dr Wojciech Machowskiego rozpoczęły się w lipcu i trwały do sierpnia. W pierwszym tygodniu wykonane zostały wstępne badania geofizyczne (metodą elektrooporową), po których nastąpiły tradycyjne wykopaliska. Założono dwa wykopy, jeden w centralnej części agory rzymskiej, drugi w środkowej części wschodniego portyku. Odkryliśmy pozostałości architektoniczne (mury, podłogi, rury kanalizacyjne i dwie cysterny), należące prawdopodobnie do trzech faz chronologicznych: hellenistycznej, wczesnorzymskiej i późnorzymskiej.

Materiał ruchomy odkryty w trakcie wykopalisk składa się przede wszystkim z ceramiki datowanej na okres rzymski, ale mamy również fragmenty datowane na czasy bizantyjskie oraz fragmenty hellenistyczne.

Do najważniejszych znalezisk należą przedmioty z brązu: dzbanek z dekorowanym imadłem, waga z ciężarkiem w kształcie żołędzia, gwoździe i szpile, a także przedmioty z żelaza i ołowiu (gwoździe, ciężarki itp.), wśród których na szczególną uwagę zasługuje żelazny rzymski miecz (zachowany w kilku pasujących do siebie fragmentach) i ołowiane naczynie w walcowatym kształcie z długim żelaznym uchwytem. Szczególnie interesującym znaleziskiem jest znakomicie zachowany egipski amulet z miękkiego kamienia, ozdobiony rytymi wyobrażeniami z jednej strony i zaopatrzony w inskrypcję magiczną (palindrom) z drugiej w alfabecie greckim. Warto wspomnieć również o terakotowych lampkach i główce Ateny w hełmie, należącej do terakotowej figurki. Znaleźliśmy również kilka fragmentarycznie zachowanych naczyń szklanych.

Pierwszy sezon wykopalisk był bardzo owocny, a wyniki są bardzo ważne i zadowalające z naukowego punktu widzenia, aczkolwiek w tej chwili nie możemy stwierdzić, że odnaleźliśmy hellenistyczną Agorę miasta Pafos.

Tekst: Ewdoksia Papuci-Władyka

Zobacz galerię zdjęć